achtergrondkleur
bladerbalk

Ont-wikkel

Mens en Organisatie

logo komma
menublok

Gedragsverandering

Heeft u moeite om uw gedrag effectief af te stemmen op situaties en doelen, en ligt dit niet aan een gebrek aan kennis, dan is Ont-wikkel een goede partner om tot blijvende gedragsverandering te kunnen komen. Vaak is er sprake van geautomatiseerd gedrag. Hierdoor is gebruikelijk dat u zelf uw gedragsverandering niet (blijvend) voor elkaar krijgt.

Gedragsverandering

Blijvende gedragsverandering is minder moeilijk dan dat het lijkt. Wat helpt is om te beseffen dat gedragsverandering niet tot stand gaat komen door nog meer te denken of te piekeren. Dat heeft u waarschijnlijk al genoeg gedaan. Blijft u dit wel doen, dan 'schaakt u op het verkeerde bord'. Gedragsverandering komt dan niet tot stand en de kans is groot dat uw problemen verergeren.
Gedragsverandering is een proces. Gedragsverandering komt tot stand door te leren herkennen wanneer gedragsverandering gewenst is en wanneer niet. Uw 'oude' gedrag kan namelijk ook effectief zijn. Het is dus zaak te weten wanneer. Gedragsverandering gaat dus niet over het afleren van gedrag. Gedragsverandering gaat over het afleren van het toepassen van 'oud' gedrag als het je doel niet dient.

Gedragsverandering kan carrières enorm versnellen en scheidingen voorkomen. Toch blijft het ook belangrijk om te onderzoeken of het zinvol om de context waarin uw 'oude' gedrag wel goed werkt te vergroten.

Als gezegd gaat gedragsverandering niet over het afleren van gedrag. Gedragsverandering gaat over het afzwakken van de kracht van gedragsautomatismen. Hierdoor wordt de keuze voor effectief gedrag makkelijker en wordt het ook makkelijker om nieuw gedrag te oefenen.

Om gedragsverandering te kunnen begeleiden maakt Ont-wikkel gebruik van de hoob-methode. Deze, in de praktijk door Jeroen Peterse ontwikkelde, methode maakt gedragsverandering begrijpelijk, praktisch en makkelijk uitvoerbaar. Werkelijke knelpunten worden snel zichtbaar waardoor doelen in minder tijd worden gerealiseerd.

Hoob-methode® voor blijvende gedragsverandering

De hoob-methode is een effectief instrument om blijvend, zowel in zakelijke- als prive-situaties, gedragsverandering te realiseren.

Om gedragsverandering te bewerkstelligen gaat de hoob-methode uit van twee soorten gedrag:

Gedragsverandering met gebruik van de hoob-methode kent drie fasen:

  1. bewustworden
  2. afleren
  3. aanleren

In de eerste fase wordt duidelijk waarom de gedragsverandering tot op heden onvoldoende tot stand kon komen. Echte knelpunten worden zichtbaar. In de tweede fase worden de echte knelpunten, waardoor gedragsverandering onvoldoende tot stand kwam, afgezwakt. Hierdoor wordt nieuw gedrag gedeblokkeerd. In de derde en laatste fase wordt nieuw gedrag geoefend en komt de gedragsverandering tot stand. Om de gedragsverandering te borgen is het van belang om op actieve wijze weerstand van derden te beperken. Ook is het van belang om doelen zodanig te stellen dat de kans op succes door de gedragsverandering zo groot mogelijk is. Hierdoor worden oude gedragspatronen zwakker en ontstaat blijvende gedragsverandering.

Wilt u door gedragsverandering uw doelen kunnen blijven bereiken neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

logo kommarelatietherapeut rotterdam     scheidingmakelaar     familieopstelling rotterdam     echtscheiding rotterdam     relatieproblemen rotterdam  relatietherapie rotterdam     scheidingmakelaar rotterdam     coach rotterdam     stressmanagement     stress behandeling     stress coach     mediator rotterdam     overspannen     burn out behandeling    stresscounseling     relatiebemiddeling rotterdam     familieopstellingen rotterdam     stress coaching     coaching rotterdam     mediation rotterdam overbelasting gedragsverandering

Ontwikkeling van Mens en Organisatie