Waarom ben ik jouw vijand? Wat is er zo moeilijk aan vrede?

Met de recente gebeurtenissen in Oekraïne lijken we in een spiraal terecht te zijn gekomen die alleen maar kan leiden tot nog meer geweld.

Wat gaat er mis

Partijen gaan uit van hun eigen gelijk. In deze ‘waarheid’ wordt heilig geloofd. Geen enkele partij lijkt zich bewust van zijn eigen bijdrage in wat er op dit moment in de wereld gaande is. Laat staan dat ze dit aan de orde willen stellen. De excessen van nu kennen een lange voorgeschiedenis van gelijk willen krijgen en het beter weten dan de ander.

Wat kan anders

Er achter proberen te komen wat je zelf doet waardoor een andere partij jouw vijand wordt. Dat doe je door de vraag te stellen: ‘Waarom ben ik jouw vijand?’

Waarom is dit moeilijk

Alleen al het stellen van deze vraag leidt makkelijk tot het ervaren van oude, diepgewortelde pijnlijke emoties, ook wel ‘oud zeer’ genoemd. Deze ooit levensbedreigend ervaren emoties, in de hoob-methode® noemen we dit buikgevoel, onderdrukken we van jongs af aan met hardnekkige gedragspatronen en bijbehorende harde opvattingen en overtuigingen. Het voordeel is dat het je binnen je z.g. comfortzone houdt. Anders gezegd: dat je hiermee oud zeer onderdrukt. Het nadeel ervan is dat problemen op termijn steeds groter kunnen worden omdat partijen, vaak onbewust, binnen hun eigen comfortzone willen/moeten blijven. Dit wordt nog versterkt door de dominante karakterstructuur van een aantal leiders omdat zij laag scoren op zelfreflectie. Partijen zijn hierdoor onvoldoende in staat zijn om op de stoel van de ander te gaan zitten omdat dit onherroepelijk gepaard gaat met het voelen van eigen oud zeer.

Hoe schrijnend ook, het is ‘comfortabeler’ om de schuld bij de ander te blijven leggen en te blijven hangen in ‘wie heeft er gelijk’.

Wat te doen

Ga uit je comfortzone en voel je eigen oud zeer. Probeer het maar, bijvoorbeeld door even te stoppen met een gedragspatroon en dan te voelen wat er gebeurt. Dit opent de weg naar wederzijds begrip en harmonie. Mogelijk heb je hier hulp bij nodig. Want ook hier geldt: ‘alle begin is moeilijk’. Vergeet dan niet om contact op te nemen.