De weg naar burn-out is geplaveid met leugens!

Burn-out is een symptoom van harde gedragspatronen!

Het omarmen van bovengenoemde twee is stellingen is wat ons betreft een voorwaarde om blijvend te kunnen herstellen van chronische overbelasting en/of een burn-out.

De weg naar burn-out is geplaveid met leugens!

Anders gezegd: ons lichaam houdt ons voor de gek. Dit doet het omdat we stress direct en onbewust koppelen aan levensbedreiging. Ons lijf wordt klaar gemaakt voor fysieke actie maar de actie blijft vaak achterwege. Ik heb nog nooit mensen rondjes om hun auto zien rennen wanneer ze in een onverwacht file terecht waren gekomen. Bovendien is ons stress systeem bij uitstek geschikt om om te gaan met kort durende stresspieken en ongeschikt voor het pareren van de nu veel voorkomende langdurige stress. De broodnodige ontlading blijft dan uit waardoor we op een diep niveau levensbedreiging blijven ervaren. Om dan te kunnen ‘overleven’ zorgt ons (verouderde) stress systeem ervoor dat we door kunnen functioneren. Om dit te kunnen onderdrukt het vermoeidheidsverschijnselen, voelen we minder, en worden er steeds andere energie potjes aangesproken om door te kunnen. Tot het moment dat er geen potjes meer over zijn, ons lichaam staakt met het systeem van maar door functioneren en de burn-out in volle omvang tot ons komt.

Het is dus zeer verklaarbaar waarom mensen hun eigen route naar burn-out niet onderkennen. U herkent wellicht de situatie dat anderen zien dat iemand chronisch overbelast is en dat de persoon in kwestie dit stellig blijft ontkennen. Toch zijn er vele objectieve stress en alarm signalen die chronische overbelasting en burn-out kunnen voorspellen. Ons advies: neem deze signalen serieus. Herkent u deze signalen grijp dat in voor het te laat is en neem contact met ons op om blijvend het tij te keren.

Burn-out is een symptoom van harde gedragspatronen!

Om blijvend te kunnen herstellen van chronische overbelasting of van een burn-out is het belangrijk te accepteren dat de lichamelijke en emotionele klachten het gevolg zijn van harde gedragspatronen. Er vanuit gaande dat mensen liever een gezond stress niveau ervaren kan worden geconcludeerd dat dit niet lukt. M.a.w. harde gedragspatronen konden niet worden getackeld met ons logische en rationeel aangestuurd gedrag. Cognitief dissoci├źren heet dat in de psychologie. Wij noemen dat: met je hoofd je buikgedrag overrulen. Niemand houdt dat vol. En hoe verleidelijk het ook is om te denken van wel: ‘ook u niet’. Het is noodzakelijk om tijdens de weg naar weer een blijvend gezond stressniveau aandacht te hebben voor het doorbreken van harde gedragspatronen en het aanleren van nieuw gedrag. Op deze wijze voorkomt u dat u op herhaling gaat.

Herkent u bovenstaande? Neem dan contact met ons op. Voordat het te laat is, het is beter voorkomen dan genezen.

Ont-wikkel Human Capital

Meld je nu aan voor coaching