‘Een goede ‘baas’ is het halve werk’

Voor organisaties is het van groot belang dat leiders en leidinggevenden goed functioneren. Dat gedrag succesvol en effectief kan worden afgestemd op situaties en (organisatie)doelen.

Directie, management en leidinggevenden vervullen een cruciale rol binnen organisaties en teams. Zij zijn de dragers van de organisatiecultuur en vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. De mate waarin leidinggevenden in staat zijn om zich functioneel en succesvol te gedragen, is bepalend voor de mate waarin medewerkers en de organisatie worden belast. Het is bepalend voor onder meer draagvlak, commitment, motivatie, effectiviteit, creativiteit, verzuim, verloop en recruitment- en opleidingskosten. Anders gezegd: bepalend voor het kunnen realiseren van organisatiedoelen

Ont-wikkel biedt business coaching op maat. Afgestemd op individuen en teams. De hoob-methode® speelt hierbij vaak een belangrijke rol.

Een aantal voordelen:

  • Gezonde stressniveaus voor zowel leidinggevende als medewerkers
  • Constructieve relaties met medewerkers / meer binding en commitment
  • Motiverend managen waardoor motivatie en prestaties toenemen, kosten afnemen zonder dat dit leidt tot uitputting
  • Managen van effectieve samenwerking en teamontwikkeling
  • Terugdringen van ziekteverzuim en versnellen en borgen van re-integratie

Ont-wikkel Human Capital

Meld je nu aan voor coaching