Gedragsoaching

Door Ont-wikkel Human Capital

Welke soorten coaching bieden wij aan?

In al onze opdrachten staat het doorbreken van vastzittende culturele- en gedragspatronen en het aanleren van nieuw/ander gedrag centraal. Hierbij maken wij graag gebruik van de hoob-methode®

Bekijk hieronder in welke coaching soorten wij gespecialiseerd zijn. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties vult u dan het contactformulier in. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

‘Het is geen Snap-Probleem!’
In toenemende mate wordt gedrag en organisatiecultuur bepaald door z.g. vastzittende gedragspatronen. Dit staat in schril contrast met het steeds hogere tempo waarin medewerkers zich dienen aan te passen. Stop met het ronddraaien in symptomen en focus op het waarom van deze gedragspatronen

Gedragsverandering voor enthousiaste medewerkers en succesvolle organisaties!
Om harde gedragspatronen te kunnen doorbreken en nieuw (leerdoel)gedrag aan te kunnen leren is het noodzakelijk om eerst iets af te leren voordat nieuw gedrag kan worden aangeleerd.

Veel organisaties werken met met teams. Maar hoe wordt een team succesvol? En hoe verbetert u de samenwerking en effectiviteit van uw team? Onze ervaring: maak de direct leidinggevende onderdeel van de teamontwikkeling.

Een reorganisatie is voor velen een ingrijpende gebeurtenis en kent vele aspecten. Aandacht voor weerstand en het doorbreken van vastzittende gedragspatronen maakt reorganisaties menselijker, goedkoper, sneller en haalbaar.

Sneller re-integreren met behoud van energie
Mensen die ziek zijn geweest, hebben tijd nodig om weer te wennen aan het arbeidsritme en de inspanningen die dat vraagt. Zeker wanneer mensen re-integreren vanuit psychische overbelasting of burn-out. Een re-integratie die is afgestemd op de gedragspatronen van betrokkenen kent vele voordelen.

‘Passie is gratis energie‘
Bouw uw loopbaan op passie en gedragspatronen!
Uw loopbaan in het slob en wilt u weer vaart in uw carrière? Dan is loopbaan-coaching met de hoob-methode® krachtig en doeltreffend.

Minder verzuim door coaching met de hoob-methode®.
Bij psychisch verzuim spelen vastzittende gedragspatronen een belangrijke rol. Door deze patronen bij betrokkenen te doorbreken wordt blijvend herstel mogelijk.

‘Een goede ‘baas’ is het halve werk’
Voor organisaties is het van groot belang dat leiders en leidinggevenden hun gedrag goed kunnen afstemmen op wisselende situaties en doelen. Inzicht in het hoe en waarom van culturele- en gedragspatronen, het doorbreken van deze patronen en het aanleren van nieuw/ander gedrag maakt dit mogelijk.

De weg naar burn-out is geplaveid met leugens!
Burn-out is een symptoom van vastzittende gedragspatronen!
Het omarmen van bovengenoemde ervaren wij als een voorwaarde om blijvend te kunnen herstellen van chronische overbelasting en/of een burn-out. Ook bij terugkeeer op de ‘oude’ werkplek.

Wat is stress?

Bekijk ook onze masterclass: Laat stress voor u werken

Adequaat stressmanagement is een krachtig instrument om negatieve stress te transformeren naar uitdaging. Een juiste omgang met stress zorgt voor een gezonde bedrijfscultuur en optimalisatie van motivatie en prestaties van medewerkers. Een belangrijk element hierbij is de mate van steun die een organisatie kan bieden. Toename van steun leidt tot afname van negatieve stress en tot toename van motivatie en prestaties zonder dat dit leidt tot uitputting. Succesvolle leidinggevenden zijn zowel in staat om hun eigen EN op constructieve wijze de prestatiecurves van hun medewerkers te managen. Wij noemen dat 360 graden stress management.