De hoob-methodeĀ®

De effectieve, doelgerichte en pragmatische methode voor het doorbreken van harde gedragspatronen en het aanleren van nieuw gedrag.

Introductie

Hoob staat voor hoofd of buik. De hoob-methodeĀ® kent 2 soorten gedrag. Gedrag dat kan worden veranderd met kennis en cognitieve bewustwording (hoofdgedrag) en gedrag (buikgedrag) waarmee mensen zo genaamd oud zeer (buikgevoel) onderdrukken en in hun comfortzone blijven. Buikgedrag zijn onze harde gedragspatronen. Het totaal van ons buikgedrag is ons karakter. Voorkeursgedrag waarin we in vergelijkbare situaties volharden. Ook wanneer het geen doel dient en leidt tot problemen.

Harde gedragspatronen onderdrukken pijnlijke emoties.

Emoties die vaak zijn ervaren in onze vroegste jaren. In een periode die we ons cognitief niet kunnen herinneren, maar emotioneel wel. Anders gezegd: harde gedragspatronen worden ingezet om iets NIET TE VOELEN.Ā Dit doet ieder mens. Ieder mens onderdrukt met harde gedragspatronen en bijbehorende opvattingen en overtuigingen ooit levensbedreigend ervaren emoties. Kunnen we de bijbehorende gebeurtenissen ons wel cognitief herinneren (vanaf ca. ons 5eĀ levensjaar) dan spreken we vaak van P.T.S.S. De basis van ons karakter, ofwel het totaal aan harde gedragspatronen, is hierdoor vaak al aanwezig voor ons 5eĀ levensjaar. Het is de manier waarop we in onze vroegste jaren onszelf hebben geleerd te overleven. Let op: overleven in situaties die we als levensbedreigend hebben ervaren maar, zeker vanuit de beleving van onze opvoeders, niet levensbedreigend hoeven te zijn geweest. Ga maar na. In onze vroegste jaren hebben we niet of nauwelijks invloed om situaties te beĆÆnvloeden. Dus bij honger, dorst, pijn, emotionele tekortkoming weten we niet of en wanneer dit wordt opgelost. We kunnen alleen huilen in de hoop dat iemand begrijpt wat er aan de hand is en iets gaat doen dat helpt. Als baby zijn we 100% afhankelijk van onze opvoeders en zijn feitelijkĀ machteloosĀ wanneer er iets niet goed gaat. Dit gevoel van absolute machteloosheid, daar kan niemand tegen. Ook volwassen niet. Bijbehorende emoties kunnen we al 6 maanden voor onze geboorte opslaan. Met welk gedrag en denken we deze emoties, ook later als volwassen, blijven onderdrukken bepaalt voor een belangrijk deel ons karakter.

Het doorbreken van harde gedragspatronen en het aanleren van nieuw gedrag valt en staat dus met het afbouwen van de emoties die we ermee onderdrukken. Daarom staan deze emoties tijdens de hoob-gedragscoaching centraal. Het verkleinen ervan is een absolute voorwaarde voor succesvolle en blijvende gedragsverandering.

Harde gedragspatronen zijn niet goed en niet fout.

De harde gedragspatronen bepalen in hoge mate hoe we als kind en later als volwassenen functioneren. Past ons gedrag binnen wat als ā€˜normaalā€™ wordt omschreven dan komt het wel goed. Valt het daarbuiten dan vergaat het ons minder goed of krijgen het predicaat gedragsstoornis. Met onze harde gedragspatronen kunnen we maatschappelijk heel succesvol worden maar ook mislukken. Let wel op, de reden dat we volharden in deze patronen is voor iedereen gelijk. Slechts het gedrag, lees karakter, verschilt.

Harde gedragspatronen zijn niet per definitie goed of fout. Zo krijgt de dominante man die sergeant is in het leger een goede beoordeling. Echter, wanneer dezelfde dominante man demente bejaarden moet begeleiden, is de kans groot dat hem wordt gevraagd een andere baan te zoeken. Het probleem is dus niet het gedrag zelf, maar wel dat we er niet mee kunnen stoppen wanneer het geen doel dient.

Afleren is ook Leren!

Bij het doorbreken van harde gedragspatronen hebben we eerst iets af te leren. Niet het gedrag zelf maar wel dat we het ook doen wanneer het geen doel dient. Veranderen is dus ook jezelf blijven. Namelijk wanneer gedragspatronen wel je doel dienen. Veel klanten die zich aanmelden voor hoob-gedragscoaching zijn al bewust geworden en weten goed wat ze moeten doen of laten. Toch krijgen ze de beoogde gedragsverandering niet voor elkaar. Dit komt omdat in eerdere begeleidingen de emoties die we onderdrukken met harde gedragspatronen nooit zijn afgebouwd. Chronische stress en frustratie is vaak het resultaat omdat mensen wel blijven volharden in de illusie dat we met ons rationele brein blijvend harde gedragspatronen kunnen overrulen. Geen mens houdt dat vol. Het kost gewoonweg teveel energie en het leidt tot chronisch ongezonde stressniveaus. Help uzelf door bewust te zijn dat dit onmogelijk is.Ā CliĆ«nten zijn zichtbaar opgelucht wanneer we dit aan het begin van de hoob-gedragscoaching uiteen zetten. Zichtbaar opgelucht omdat ze dan zien dat het meer dan logisch is dat wat ze, soms al vele jaren en met de beste bedoelingen, hebben geprobeerd gewoonweg nooit kon lukken.

Het boek

Afleren is ook leren

Dit coaching boek beschrijft de werking en het gedachtegoed van de hoob-methodeĀ®. Het onderscheidt zich van andere boeken op het gebied van gedragscoaching of therapie door de effectieve integratie van zowel cognitieve als emotionele coaching. De door Ont-wikkel Human Capital ontwikkelde unieke hoob-methodeĀ® maakt blijvende cultuur- en gedragsverandering mogelijk. Ook wanneer eerdere pogingen zijn mislukt.

ā€˜Afleren is ook Lerenā€™ beschrijft de psychologie achter structureel onlogisch gedrag van mensen, maar ook wat we kunnen doen om ons wel blijvend succesvol te gedragen. Het legt de werking van de hoob-methodeĀ® uit. Een toegankelijke, pragmatische en no-nonsense methode voor gedragscoaching die zich kenmerkt door eenvoud. Iedereen kan met de hoob-methodeĀ® dagelijks zijn voordeel doen. Het toepassen van de hoob-methodeĀ® heeft een direct positief effect op onder andere zakelijk- en persoonlijk functioneren, welzijn, gezondheid, motivatie, verzuimreductie en afname van stress gerelateerde klachten.

ā€œ

Iedereen kan met de hoob-methode dagelijks zijn voordeel doen.

Jeroen Peterse, Intellectueel eigenaar hoob-methode