Een reorganisatie is een ingrijpende gebeurtenis.

Een reorganisatie kent vele aspecten. Zo zijn er de logische redenen om te reorganiseren en mogelijk de organisatiestructuur aan te passen. Het op goede wijze betrekken van betrokkenen en het uitleggen van het waarom van de veranderingen is een randvoorwaarde om effectief te kunnen reorganiseren. Toch leidt dit niet altijd tot het verdwijnen van weerstand, tot draagvlak en verbinding met de nieuwe situatie.

Is dit aan de hand dan heeft nog een keer uitleggen geen zin. Geen zin omdat betrokkenen zich al bewust zijn van de logische redenen waarom er wordt gereorganiseerd. Geen zin omdat de weerstand dan wordt veroorzaakt doordat betrokkenen blijven volharden in harde gedragspatronen en oude gedragingen. De vraag is dan: hoe buigt u weerstand om in enthousiasme. Op deze vraag heeft Ont-wikkel een antwoord (zie ook hoob-methode®).

Weerstand is menselijk en behoeft een menselijke aanpak!
Verreweg de meeste teams en individuen die niet mee kunnen in een verandering doen dit niet met opzet. Zij volharden vaak onbewust in gedragspatronen (buikgedrag wanneer dit geen doel dient, zie hoob-methode┬«). Zij hebben weerstand omdat van hen wordt gevraagd om leerdoelgedrag in te zetten. Omdat van hen wordt gevraagd om met succes gedrag in te zetten dat ver buiten hun z.g. comfortzone ligt. Dit gedrag is niet alleen emotioneel geblokkeerd, maar ook gedrag dat weinig tot niet is geoefend. Gedragscoaching met de hoob-methode┬« maakt het mogelijk om oude gedragspatronen te doorbreken, om succesvol nieuw gedrag aan te leren en zo een reorganisatie succesvol af te kunnen ronden.

Ont-wikkel Human Capital

Meld je nu aan voor coaching