Doorbreek blijvend vastzittende culturele- en gedragspatronen met de hoob-methode®

Ervaar onze pragmatische en krachtige aanpak op het gebied van terugdringing van psychisch verzuim, verloop, te hoge organisatiekosten en (sluimerende) conflicten en het ontwikkelen van organisaties en medewerkers op onderwerpen als effectiviteit, burn-out preventie en herstel, versnellen van re-integraties, loopbaanvraagstukken, samenwerking, leiderschapsontwikkeling, verbindend leidinggeven, managen van blijvende verandering, cultuurverandering etc.


Trainingen en masterclasses

Ont-wikkel Human Capital biedt verschillende trainingen en masterclasses aan. Deze kunnen gegeven worden in een prive omgeving maar ook in een zakelijke omgeving. Wil je meer weten over deze cursussen? 

Opdrachtgevers

Bekijk hier meer opdrachtgevers/partners

Gedragscoach

Jeroen Peterse BSc.

Jeroen is een ervaren gedragscoach/begeleider van (cultuur)veranderingen met een geheel eigen visie en aanpak. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en organisaties wanneer ombuiging van cultuur- en gedrag leidt tot significante toename van efficiency, productiviteit en gezonde stressniveaus en afname van operationele kosten. Als eindverantwoordelijke van een middelgrote beursgenoteerde IT-organisatie had hij een grote focus op de koppeling tussen enerzijds organisatiecultuur en anderzijds blijvende motivatie en prestaties van medewerkers. In zijn masterclass┬á ÔÇśWaarom ook Slimme Mensen zich Onlogisch kunnen Gedragen!ÔÇÖ en ‘Constructieve omgang met Vastzittende Gedragspatronen’ behandelt hij de vragen en handvatten voor succesvol gedrag in organisaties.

Bekijk onze downloads

Bekijk onze flyers en schema’s voor overzichtelijke handige informatie. Begrijp onze methodes in een oog opslag en lees interessante artikelen.┬á

 • Jeroen is een goede coach omdat hij actief luistert, ge├»nteresseerd is en de juiste vragen stelt. Hij helpt je nadenken over jezelf en je gedrag. Zijn methode is duidelijk, te volgen en af. Wanneer je het helemaal doorloopt heb je daadwerkelijk de mogelijkheid tot het vergroten van je gedragsrepertoire en vastgeroeste gedragspatronen niet alleen te herkennen maar ook te doorbreken.

  Cimberly Grund Avatar Cimberly Grund
  12 januari 2024

  In jr. 2010 heb ik voor het eerst kennisgemaakt met de HOOB ontwikkel methode. De geduldige, respectvolle houding van coach Jeroen Peeterse, en omdat bepaald gedrag niet volledig negatief gelabeld werd, gaf vertrouwen. De methode gaf mij inzicht over mijzelf in situaties en relatie tot anderen. Overlevingsmechanismen, het vermijden van buikgevoel, en mogelijkheid dit gedrag anders in te leren zetten in de praktijk, gaf perspectief. De bewustwording van (buik en hoofd ) gedrag, en het wel of niet inzetten daarvan, het herkennen van de onderliggende pijn, is een levenslang proces wat mij betreft. Na 2018 een intensieve training bij Psytrec met EMDR en Exposior behandeling, lukt het mij n├│g beter deze methode toe te passen. Het helpt mij nu als proffessioneel begeleider in de GGZ om objectief te kunnen kijken naar gedrag van cli├źnten en hiernaar te handelen.

  Rinkje Wal Avatar Rinkje Wal
  13 februari 2023

  In 2010 I first got acquainted with the HOOB development method. The patient, respectful attitude of coach Jeroen Peeterse, and because certain behavior was not labeled completely negative, gave confidence. The method gave me insight about myself in situations and in relation to others. Survival mechanisms, avoiding gut feeling, and the possibility to learn how to put this behavior into practice in a different way, gave perspective. The awareness of (abdominal and head) behavior, and whether or not to use it, recognizing the underlying pain, is a lifelong process as far as I'm concerned. After an intensive training at Psytrec in 2018 with EMDR and Exposior treatment, I am even better able to apply this method. It now helps me as a professional counselor in mental health care to be able to look objectively at the behavior of clients and to act accordingly.

  Rinkje Wal Avatar Rinkje Wal
  27 januari 2023
 • Fantastische workshop door Jeroen meegemaakt. Zijn manier van gedragsverandering is compleet en anders dan de reguliere aanpak. Dit werkt wel! Ik heb heel veel geleerd en ga er zeker meer mee doen.

  Kundalini NRGY Avatar Kundalini NRGY
  13 januari 2023

  In 2010 I learned the hoob method from Jeroen, with the aim of using it in my practice. Because you also have to go through your gut feeling during the training, I experienced its power myself. Since then I have been very enthusiastic about the method and have been able to help many clients to dampen their gut feeling and to change their stuck behavior patterns into effective behavior that fits the situation. In fact, everyone should undergo hoob behavior coaching at some point in their lives. You will definitely get better!

  Birgit Bakker Avatar Birgit Bakker
  27 december 2022

  Jeroen is a very nice person who can quickly ask the right questions. That made the sessions incredibly useful to quickly identify where the opportunities for improvement lie. Definitely recommended!

  Lars de Graaff Avatar Lars de Graaff
  27 december 2022
 • Experienced a fantastic workshop by Jeroen. His way of changing behavior is complete and different from the regular approach. This does work! I have learned a lot and will definitely do more with it.

  Kundalini NRGY Avatar Kundalini NRGY
  27 december 2022

  A very expert coach who gives many tools with his method. Once you recognize belly behavior, a world opens up for you!

  Kim Pannekoek Avatar Kim Pannekoek
  27 december 2022

  In 2010 heb ik de hoob methode van Jeroen geleerd, met als doel om het te gebruiken in mijn praktijk. Omdat je zelf tijdens de opleiding ook door je buikgevoel heen moet, heb ik de kracht ervan zelf ervaren. Sindsdien ben ik erg enthousiast over de methode en heb al vele klanten kunnen helpen om hun buikgevoel te dempen en hun vastzittende gedragspatronen om te buigen in effectief gedrag dat bij de situatie past. Eigenlijk zou iedereen op enig moment in het leven hoob gedragscoaching moeten ondergaan. Je wordt er beslist beter van!

  Birgit Bakker Avatar Birgit Bakker
  20 december 2022
 • Jeroen is een ontzettend fijn persoon die snel de juiste vragen kan stellen. Dat maakte de sessies ontzettend nuttig om zo snel in kaart te krijgen waar de mogelijkheden op verbetering liggen. Zeker aan te raden!

  Lars de Graaff Avatar Lars de Graaff
  20 december 2022

  Een zeer deskundige coach die met zijn methode veel handvatten geeft. Wanneer je buikgedrag eenmaal herkent, gaat er een wereld voor je open!

  Kim Pannekoek Avatar Kim Pannekoek
  15 december 2022

  Fijne samenwerking gehad met Jeroen. Hij is erg vriendelijk!

  Jimmy van Delft Avatar Jimmy van Delft
  14 december 2022

Recente artikelen: