Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering

De sleutel tot succes

Snel op elkaar volgende ontwikkelingen in maatschappij en organisaties dwingen ons tot continue aanpassing van organisatiecultuur en hiermee gedrag van medewerkers.  Omdat er in toenemende mate sprake is van z.g. harde gedragspatronen zijn de ons bekende en vertrouwde cognitieve bewustwordings- en verandermethodieken minder en minder geschikt om te komen tot blijvende cultuur- en gedragsverandering. De inzet van deze verouderde aanpak leidt meer dan eens tot onnodig hoge kosten, energieverlies en frustratie over noodzakelijke veranderingen die maar niet op gang willen komen. Stap 1 om te komen tot effectieve verandering is keuze van de juiste aanpak.

We willen effectiever samenwerken, ons snel aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden, succesvol reorganiseren, burn-outs voorkomen, sneller re-integreren… We snappen dat ander gedrag effectiever en motiverender is, maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

 

Specialist in Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering

Veel coaching-, therapie- en verandertrajecten gaan alleen over het snappen (bewustworden) van gedrag. Maar om blijvende verandering tot stand te kunnen brengen is dit niet genoeg. Dit is de reden dat meer dan eens beoogde verandering niet worden gerealiseerd. Om wel te kunnen komen tot Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering maakt ontwikkel gebruik van de hoob-methode®  Deze unieke en praktische methode is een in de praktijk ontwikkelde methode om op effectieve wijze moeilijk te veranderen culturele- en gedragspatronen te kunnen doorbreken. Dit is een randvoorwaarde om te kunnen komen tot het aanleren van nieuwe gedragingen.

Jeroen Peterse is intellectueel eigenaar van de hoob-methode en verbonden aan Ont-wikkel.

 

Unieke aanpak: de hoob-methode®

Zoals beschreven maakt Ont-wikkel gebruik van de hoob-methode®. Voor gedetailleerde informatie over deze overzichtelijke, praktische en effectieve methode verwijzen wij u graag naar de pagina hoob-methode®. Het boek Afleren is ook Leren beschrijft in detail de werking van de hoob-methode® en is een aanrader voor een ieder die op zoek is naar de do’s en dont’s bij begeleiding van Blijvende Cultuur- en Gedragsverandering. Voor meer informatie of bestellen kunt u op deze link klikken.