Blijvende cultuur- en gedragsverandering bij vastzittend gedrag

Gedragscoaching is h├ęt specialisme van Ont-wikkel Human Capital. Uniek is de eigen methodiek: de hoob-methode┬«. Deze methode zorgt voor blijvende veranderingen in  organisatiecultuur en gedrag wanneer er sprake is van vastzittende gedragspatronen. Wanneer men wel begrijpt wat er moet veranderen, maar het t├│ch niet lukt om de gewenste gedragsverandering (blijvend) tot stand te brengen. Wij roepen dan ‘Het is geen Snap-Probleem’. Geen probleem dat met (nog meer) kennis en/of cognitieve bewustwording kan worden opgelost. Focus op de oorzaak van vastzittende gedragspatronen met de hoob-methode┬« is dan noodzakelijk.
 

Aanleren nieuw/ander gedrag 

Onder veel vraagstukken waar organisaties en medewerkers mee worstelen liggen vastzittende culturele- en gedragspatronen. Dit betekent dat er op deze vraagstukken geen ontwikkeling mogelijk is wanneer deze patronen niet blijvend worden doorbroken. Dit is een belangrijke constatering en een belangrijke reden dat de hoob-methode┬« is ontwikkeld. Deze pragmatische en in de praktijk getoetste methode is speciaal ontwikkeld voor het doorbreken van vastzittende  culturele- en gedragspatronen en het aanleren van nieuw/ander gedrag. Waarom? Omdat in de begeleiding niet de symptomen maar de oorzaken van gedragspatronen centraal staan.

Welke problemen kunnen worden aangepakt?

Door de focus op het waarom van vastzittende gedragspatronen is de hoob-methode┬« zeer breed toepasbaar. Voorbeelden hiervan zijn: het terugdringen van psychisch verzuim, verloop, te hoge organisatiekosten en (sluimerende) conflicten en het ontwikkelen van organisaties en medewerkers op onderwerpen als burn-out preventie en herstel, versnellen van re-integratietrajecten, loopbaanvraagstukken, samenwerking, verbindend leidinggeven, managen van blijvende verandering, cultuurverandering etc.

Ont-wikkel Human Capital

Voor vragen over of aanmelding voor Gedragscoaching