Trainingen en Masterclasses

Ont-wikkel biedt een ruim aantal trainingen en masterclasses aan. Wordt professioneel hoob-gedragscoach of verrijk je kennis over verbindend leidinggeven.

Ont-wikkel Human Capital

Trainingen

Bekijk hieronder onze trainingen. Heeft u vragen over een training? Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Gedragscoaching met een visie. Gedragsverandering begeleiden met behulp van de hoob-methode®. Deze opleiding wordt gegeven door Jeroen Peterse.

Er bestaat een direct verband tussen organisatiecultuur en motivatie en prestaties van medewerkers. Een verbindende organisatiecultuur leidt tot toename van motivatie, creativiteit en tot hogere prestaties van medewerkers.

Ont-wikkel Human Capital

Masterclasses

Ont-wikkel verzorgt meerdere masterclasses. Indien gewenst kunnen alle masterclasses worden afgestemd op individuele behoeften. De masterclasses van Ont-wikkel zijn niet alleen leerzaam, verhelderend en leuk, maar zijn ook bruikbaar als introductie of start van een verandertraject.

Wat is de reden dat mensen zich onlogisch blijven gedragen terwijl wel duidelijk is wat gedrag is dat wel het doel dient.

Een toenemend aantal mensen heeft last van chronische overbelasting. Dit uit zich niet alleen in toename van psychisch verzuim. Vaak al lang voordat er wordt verzuimd is er sprake van onder meer…

De transitie naar een Circulaire Economie wordt steeds noodzakelijker en actueler. Brussel ontwikkelt in hoog tempo een veelvoud aan nieuwe wetten die oude lineaire economische businessmodellen onmogelijk maken.