Succesvolle teams gedragen zich succesvol!

Veel organisaties werken met met teams. Maar hoe wordt een team succesvol? En hoe verbetert u de samenwerking en effectiviteit van uw team? Teamcoaching is het effectiever leren afstemmen van het gedrag van een team op wisselende situaties en organisatiedoelen. Als een team dit wilt leren, dan kan dit alleen als ook de individuele leden van dit team hun gedrag, vaak in verschillende rollen, effectief leren inzetten. Dit kan zowel intern als extern gericht gedrag zijn. Intern gericht gedrag is gedrag van teamlid tot teamlid. Extern gericht gedrag heeft te maken met de omgang van het team met externe partijen. De hoob-methode┬« is een doelgerichte, pragmatische en krachtige methode voor teamcoaching, het in kaart brengen van oorzaken en symptomen en het aanleren van motiverend en doelgericht gedrag.

Succesvolle teams m.b.v. de hoob-methode®

  • Inzicht in eigen rollen en synergie
  • Commitment en eigen verantwoordelijkheid
  • Toename van emotionele veiligheid en onderling vertrouwen
  • Omgaan met weerstand
  • Toename van verbinding en samenwerking
  • Afname van weerstand
  • Focus op en borging van functioneel gedrag

Ont-wikkel Human Capital

Meld je nu aan voor coaching