Onze opleidingen

Ont-wikkel Human Capital

Opleidingen

Opleiding

Professioneel hoob-gedragscoach

Waarom de opleiding?

Een sterk onderscheidend vermogen door unieke kennis over gedragspatronen en het doorbreken ervan.
Begeleiding van blijvende cultuur- en gedragsverandering bij vastzittende gedragspatronen.
U leert onderscheid te maken tussen emotioneel en rationeel aangestuurd gedrag.
Toegang tot het vakinhoudelijk netwerk van hoob-gedragscoaches.
Vermelding in het register van hoob-gedragscoaches.
Verdieping als mens en gedragscoach.

Voor wie?


Ervaren psychologen, coaches en begeleiders die een verdiepingsslag willen maken.
Beginnende gedragscoaches die het vak van gedragscoaching willen leren.
Voor iedereen die wil leren om blijvende verandering te begeleiden bij vastzittende gedragspatronen.
Voor iedereen die met cliënten het hele proces van hulpvraag naar blijvende gedragsverandering wil kunnen begeleiden.

De opleiding in blokken

Kennis over de hoob-methode en inzicht in het waarom van vastzittende gedragspatronen.
Gedragscoaching op een persoonlijk thema door een professioneel hoob-coach.
Opleiding Familieopstellingen (2e fase hoob-methode).
Begeleiden van een coach met de hoob-methode onder begeleiding van een professioneel hoob-gedragscoach.
Certificering.

*Randvoorwaarden om een goede professioneel hoob-gedragscoach te kunnen worden is dat u passie heeft voor het vak van begeleiding van blijvende cultuur- en gedragsverandering. Daarnaast kijken we ook naar levens- en werkervaring, vaardigheden en naar reeds gevolgde opleidingen. Iedereen die zich aanmeldt krijgt van ons een persoonlijk advies.

Opleiding

Verbindend leidinggeven

Waarom de opleiding?

Leren managen van cultuurverandering
Leren managen van blijvende verandering
Constructieve omgang met vastzittende gedragspatronen cq weerstand
Toename motivatie zonder uitputting en gezonde stressniveaus Afname verzuim, verloop, kosten voor recruitment, inwerken en opleidingen etc.

Voor wie?

Voor Leidinggevenden: DGA's, Directeuren, Managers, Teamleiders, etc.
Voor Begeleiders in de zorg

Over de opleiding

Er bestaat een direct verband tussen organisatiecultuur en motivatie en prestaties van medewerkers. Een verbindende organisatiecultuur leidt tot toename van motivatie, creativiteit en tot hogere prestaties van medewerkers. Het voorkomt uitputting, stress-gerelateerde klachten, algehele inefficiëntie en psychisch verzuim. Bovendien bevordert het gezonde stressniveaus en toename van continuïteit, flexibiliteit en stabiliteit. Verbinding is een gevoel. Mensen willen zich verbonden voelen. Gedrag bepaalt in hoge mate of we ons verbonden voelen. De échte vraag is daarom: welk gedrag leidt tot afname of tot toename van verbinding? Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol.

Ieder mens heeft behoefte aan verbinding. Een organisatiecultuur bepaalt in hoge mate of medewerkers zich verbonden voelen. Leidinggevenden zijn belangrijke cultuurdragers. Daarom staat in deze opleiding leidinggeven aan cultuur- en gedragsverandering centraal. Om verbindend leiding te kunnen geven is het van belang om in verschillende situaties te kunnen bepalen wat leidt tot toename van verbinding zonder dat de organisatiedoelen uit het oog worden verloren. Tijdens de opleiding is er aandacht voor onderwerpen zoals: beïnvloeden van gedrag, situationeel communiceren, verbindend (onder)handelen en managen van stressniveaus.