Overleef de Circulaire Economie

Blijvende cultuur- en gedragsverandering is een voorwaarde om succesvol te transformeren.

De transitie naar een Circulaire Economie wordt steeds noodzakelijker en actueler. Brussel ontwikkelt in hoog tempo een veelvoud aan nieuwe wetten die oude lineaire economische businessmodellen onmogelijk maken. Laat u niet verblinden door de huidige grote focus op technologische ontwikkeling. Ook deze ontwikkelingen zijn absoluut noodzakelijk. Wat onderbelicht blijft is dat bestaande businessmodellen en concepten zijn ‘gebouwd’ op oud lineair denken en organisatieculturen die dit ondersteunen.

Wat gaat er veranderen?

Om een kort antwoord te geven: heel veel. En het heeft ingrijpende gevolgen voor uw business. In een circulaire economie eindigen producten niet meer op een vuilnisbelt en al helemaal niet zonder eigenaar. Zo worden manufacturers en productleveranciers producteigenaar (materiaalpaspoort) en worden dienstverleners van de dienst die hun producten leveren. Nieuwe strategische en verbindende samenwerking met circulaire partners wordt een absolute voorwaarde voor succes. In een cirkel heeft iedereen elkaar nodig om succesvol te kunnen zijn en blijven. Een zwakke schakel in de cirkel leidt tot een zwakke cirkel. Het is dus in ieders belang om met elkaar samen te werken, elkaar te ondersteunen en cirkelpartners hun succes te gunnen. Dit staat haaks op het huidige concurrentie- en competitiedenken.

Succesvolle cultuur- en gedragsverandering.

Als gezegd: bestaande businessmodellen en concepten zijn ‘gebouwd’ op oud lineair denken en organisatieculturen die dit ondersteunen. Blijft dit in takt dan is de kans groot dat u de transitie naar de circulaire economie niet gaat overleven. Ont-wikkel is gespecialiseerd in het ombuigen van harde culturele- en gedragspatronen naar wat succesvol zal zijn de circulaire economie. Hoe we dat doen? Wij informeren u er graag over.

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven voor deze masterclass? Vult u dan het contactformulier in. Wij danken u hiervoor en nemen op korte termijn contact met u op.

Deze masterclass kan ook worden gesplitst in een deel dat gaat over Circulaire Economie en een deel dat blijvende Cultuur- en Gedragsverandering behandelt.